Thời báo chứng khoán   Dữ liệu  
English Vietnamese
Thị trườngDoanh nghiệpLịch sự kiện
Tổng quanChi tiếtTin doanh nghiệpLịch sử giao dịchBáo cáo tài chính

KAC

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (HSX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  736.332616.067635.281622.404
Tiền và tương đương tiền
  26.8925.09233.73574.676
Tiền
  26.8925.09233.73574.676
Các khoản tương đương tiền
      
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
      
Đầu tư ngắn hạn
      
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  93.74518.65614.8258.947
Phải thu khách hàng
  45.31015.95110.8965.265
Trả trước người bán
  2.9322.7032.8042.609
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  45.6831831.3051.255
Dự phòng nợ khó đòi
  -181-181-181-181
Hàng tồn kho, ròng
  593.864589.186583.806534.117
Hàng tồn kho
  593.864589.186583.806534.117
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  21.8323.1332.9154.663
Trả trước ngắn hạn
  16.397303034
Thuế VAT phải thu
  126185 336
Phải thu thuế khác
      
Tài sản lưu động khác
  5.3092.9182.8854.293
TÀI SẢN DÀI HẠN
  23.45135.52236.92137.269
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  3.4833.6153.7483.881
GTCL TSCĐ hữu hình
  3.4833.6153.7483.881
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  5.5445.5445.5445.544
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -2.061-1.929-1.796-1.663
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
      
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  15151515
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -15-15-15-15
Xây dựng cơ bản dở dang
      
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
  16.00016.00016.00016.000
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
  16.00016.00016.00016.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
  3.96915.90717.17317.388
Trả trước dài hạn
  66315.13515.26315.478
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
  2.435 1.1381.138
Các tài sản dài hạn khác
  870772772772
TỔNG TÀI SẢN
  759.783651.589672.202659.673
NỢ PHẢI TRẢ
  511.685398.194418.633406.539
Nợ ngắn hạn
  421.694234.476285.421246.889
Vay ngắn hạn
  102.07535.73652.65937.913
Phải trả người bán
  49.40840.02240.14770.757
Người mua trả tiền trước
  20.11878.80783.65179.232
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  16.13314.22614.75216.942
Phải trả người lao động
  140406386414
Chi phí phải trả
  2.6481.7903.1882.290
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  229.42761.74088.81537.455
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  89.992163.718133.212159.650
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
  33.34133.2911.44927.887
Vay dài hạn
  56.644130.420130.420130.420
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
    1.3361.336
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  7777
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  248.080253.395253.568253.134
Vốn và các quỹ
  248.080253.395253.568253.134
Vốn góp
  200.000200.000200.000200.000
Thặng dư vốn cổ phần
      
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
  3.5433.5433.5433.543
Quỹ dự phòng tài chính
  2.4232.4232.4232.423
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  42.11447.43047.60347.169
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  759.765651.589672.202659.673
Nhóm ngành: Bất động sản
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 20.000.000 CP
KL CP đang lưu hành: 20.000.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Ngày 01/02/2002: Tiền thân là Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn kinh doanh Nhà Khang An, thành lập năm 2002 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.
 • Ngày 10/09/2003: Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Đĩa ốc Khang An.
 • Ngày 22/11/2005: Tăng vồn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
 • Ngày 03/01/2007: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng và mở rộng ngành nghề kinh doanh như mua hàng hóa dân dụng gia dụng, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo, giày dép, đồ chơi, hàng kim khí điện máy, điện tử và giáo dục mần non.
 • Ngày 12/03/2009: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.
 • Ngày 30/05/2009: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Đĩa ốc Khang An.
 • Ngày 27/10/2010: Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn GDCK T.p HCM
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đo đạc địa chính (đối với đo đạc bản đồ chỉ hoạt động khi được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật);
 • Kinh doanh nhà ở;
 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Giáo dục mầm non.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Tiếp tục triển khai các dự án hiện có nằm trên các trục đường huyết mạch của Tp.HCM, Đồng Nai như dự án khu dân cư Khang An - Phú, Q.9; Dự án khu dân cư Phước Thiền - Đồng Nai, bên cạnh đó Công ty sẽ mở rộng quỹ đất sang các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long quang trục giao thông cửa ngõ của Tp.HCM.
 • Công ty sẽ mở rộng phát triển sản phẩm nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, căn hộ, khu thương mại, văn phòng, tiện ích khác để thỏa mãn khách hàng trong và ngoài nước.
 • Công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác đầu tư thông qua kênh đầu tư tài chính vào các công ty liên kết, tìm kiếm đối tác chiến lược có thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường như tập đoàn Da Cin ( Đài Loan) để cùng tìm kiếm quỹ đất và triển khai dự án theo hướng mở rộng tại các địa bàn trọng điểm và sử dụng vốn hiệu quả chất lượng hơn.
 • Phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh đa ngành đa nghề và phát triển Khang An thành một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư thiết kế, xây dựng, thẩm định giá, thương mại - dịch vụ tại các tỉnh thành và các nước lân cận.
 • Tiếp tục tập trung chủ yếu phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho đối tượng người có thu nhập  trung bình - khá song song với các ngành nghề khác đã được đăng ký.
 • Năm 2011 Công ty có kế hoạch thành lập một công ty con tại Nhơn Trạch - Đồng Nai và đặt kế hoạch kinh doanh đạt 50,16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức ở mức 10%.
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19
Điện thoại: +84838408650
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.khangan.com

  Ban lãnh đạo     Cổ đông lớn

Chức vụ Họ tên   Năm sinh Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nguyễn Hoàng Minh 1959
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Gấm 1971
 
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC đã kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2012 Năm 2012
Báo cáo thường niênnăm 2011 Năm 2011
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2011 Q3/2011
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2010 Q3/2010
Bản cáo bạchQuý 4 năm 2010 Q4/2010
NgàyGiáThay đổiKL khớp lệnhTổng GTGD
28/030,0 -9,5 (-100%) 00
27/030,0 -9,1 (-100%) 1095.000
26/030,0 -8,6 (-100%) 1091.000
25/030,0 -8,2 (-100%) 1901.562.000
21/030,0 -9,4 (-100%) 100880.000
20/030,0 -9,4 (-100%) 00
19/030,0 -10,1 (-100%) 20188.000
18/030,0 -10,1 (-100%) 00
14/030,0 -10,2 (-100%) 20190.000
13/030,0 -10,2 (-100%) 00
Xem tất cả
NgàyDư muaDư bánKLTB 1 lệnh muaKLTB 1 lệnh bán
28/03 0 110 55
27/03 20 250 15 86
26/03 0 0 10 10
25/03 5.030 0 580 95
21/03 40 270 70 92
20/03 50 200 50 100
19/03 0 420 10 146
18/03 0 1.110 370
14/03 0 280 20 150
13/03 0 5.150 1.716
Xem tất cả
NgàyKLGD ròngGTGD ròng% GD mua toàn TT% GD bán toàn TT
28/03 0 0 NaN% NaN%
27/03 0 0 NaN% NaN%
26/03 0 0 NaN% NaN%
25/03 0 0 0,00% 0,00%
21/03 0 0 0,00% 0,00%
20/03 0 0 NaN% NaN%
19/03 0 0 NaN% NaN%
18/03 0 0 NaN% NaN%
14/03 0 0 NaN% NaN%
13/03 0 0 NaN% NaN%
Xem tất cả

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,43 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,16 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 306,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX13,8 -0,2 (-1,4%) -4,5-0,7
HSX24,2 -0,4 (-1,6%) 2,65,7
HSX20,2 -1,3 (-6,0%) 1,97,2
HSX11,8 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX7,5 +0,3 (4,2%) 0,311,7
HSX10,8 -0,1 (-0,9%) 0,232,7
HNX21,0 +1,4 (7,1%) 2,43,5
HNX12,5 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX25,0 -1,0 (-3,8%) 3,44,9
HSX18,5 0,0 (0,0%) 0,348,0
1234567
THỜI BÁO CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VIETNAM SECURITIES TIMES
Địa chỉ: Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Copyright 2011 - Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam
Giấy phép số 129/GP-TTĐT do Cục QL PTTH và TTĐT cấp ngày 05/07/2011
Email: info@tbck.vn Tel: (04)22139989 Fax: (04)35248827
Powered by VIG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Tel:(84-4) 35148766 - Fax:(84-4) 35148768 - Email: info@vics.com.vn